Co je to cascara, jsme vám vysvětlili v tomto článku. Nyní se cascara opět dostává do popředí – prý je to nebezpečná potravina. Co vedlo Evropskou unii k domněnce, že se na cascaru umírá? To bohužel nevíme. Ale víme, že nezapadá do tabulek. A to je problém.

 

V tuto chvíli nejsou známe informace o tom, že by cascara byla konzumována v Evropské unii před rokem 1997. Jinak řečeno, nikdo doposud neprokázal „historii konzumace ve významné míře“. Cascara proto splňuje definici nové potraviny ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a byla zařazena do Katalogu nových potravin.

A právě proto, že cascara není běžně na jídelníčku, není prý jasné, zda je pro nás bezpečná. Je tedy nutné, aby proběhl tzv. autorizační proces, kde se zjistí, zda je cascara bezpečná pro všechny spotřebitele, tedy i pro alergiky, malé děti, těhotné nebo kojící ženy. Komise tedy posoudí cascaru po všech stránkách, sepíše elaborát a předloží ho k posouzení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Skutečnost, že se v případě cascary jedná o novou potravinu, byla akceptována všemi členskými státy EU. Proto byla již v loňském roce podána žádost o její povolení – a to rakouskou společností Panama Varietals GmbH, c/o Joel Jelderks, Fuchsgasse 2, 4614 Marchtrenk, avšak ještě podle předchozího nařízení (ES) č. 258/1997 . Bohužel celý autorizační proces nebyl dokončen do 1. 1. 2018, kdy začalo platit nařízení (EU) 2015/2283 a tato žádost musí být projednána znovu podle nařízení nového. V praxi to také znamená, že žadatel musí podat žádost znovu, elektronicky. Což se zatím bohužel nestalo. Cascara proto nesmí být uváděna na trh jako potravina.

www.bezpecnostpotravin.cz

Takže dokud Evropská komise nedojde k závěru, že je cascara bezpečná, nesmí být prodávána jako potravina. Bohužel se kolem tohoto tématu rozvířila velká internetová diskuze, která měla za výsledek jen zviditelnění celé problematiky, které si díky tomu všimla i Česká zemědělská a potravinářská inspekce. Tamní úředníci zavětřili, a vyhlásili tažení proti „hříšné třešni“. Momentálně jsou pražírny i prodejny v jejich hledáčku a inspektoři plní své poslání – plní státní kasu…

Takže do doby, než Evropská komise prozře, si budeme muset vystačit „jen“ s kávovými zrnky.